centrode کرمان شهردار اندازی شهرداری

centrode: کرمان شهردار اندازی شهرداری پارک بانوان کلنگ زنی کرمان آفتاب

گت بلاگز اخبار پزشکی نشستن بیش از حد احتمال فوت را زیاد کردن می‌دهد

نشستن بیش از حد در افراد میانسال و سالمند باعث می‌شود که احتمال ضعف بدنی آن‌ها و فوت آن‌ها بر اثر این ضعف زیاد کردن یابد. 

نشستن بیش از حد احتمال فوت را زیاد کردن می‌دهد

نشستن بیش از حد احتمال فوت را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : اخبار

نشستن بیش از حد در افراد میانسال و سالمند باعث می شود که احتمال ضعف بدنی آن ها و فوت آن ها بر اثر این ضعف زیاد کردن یابد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT، بررسی ها نشان داده است افراد بالای ۶۵ سال نیز باید حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزشی با شدت میانگین در طول روز را انجام دهند.

نشستن بیش از حد احتمال فوت را زیاد کردن می‌دهد

افرادی که نمی توانند این مقدار فعالیت را انجام دهند پیشنهاد می شود که تا جایی که توانایی فیزیکی آنان اجازه می دهد فعال باشند.

بررسی های نشان داده است که تنها ۴۴ درصد از افراد ۶۵ تا ۷۴ سال میزان فعالیت فیزیکی مورد نیاز را دارند.

نشستن بیش از حد در افراد میانسال و سالمند باعث می‌شود که احتمال ضعف بدنی آن‌ها و فوت آن‌ها بر اثر این ضعف زیاد کردن یابد. 

پیش از این نیز مطالعات متفاوت نشان داده است که افراد سالمند بیش از ۹ ساعت در سال می نشینند.

مطالعات انتشار یافته در مجله اخبار پزشکی نشان داده است که نشستن بیش از سه ساعت در روز احتمال فوت را زیاد کردن می دهد. هر ساله ۴۳۰ هزار فوت در ۵۴ کشور جهانی بر اثر نداشتن فعالیت و زندگی ساکن اتفاق می افتد.

نشستن بیش از حد احتمال فوت را زیاد کردن می‌دهد

واژه های کلیدی: اخبار | نشستن | پزشکی | فعالیت | مطالعات | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog