centrode کرمان شهردار اندازی شهرداری

centrode: کرمان شهردار اندازی شهرداری پارک بانوان کلنگ زنی کرمان آفتاب

مفاهیم پهلوانی باید در بین تمامی کارکنان نیروهای مسلح گسترش یابد

جانشین مدیر ستاد کل نیروهای مسلح گفت: متاسفانه بسیاری از مفاهیم پهلوانی که در مبارزه با ظلم مورد استفاده قرار می‌گرفته، امروز کم‌رنگ شده است هست؛ لذا نیر..

ادامه مطلب